Veiligheid & Milieu

De arbeidsomstandigheden: de persoonlijke veiligheid en gezondheid van alle mensen, zowel binnen als buiten onze organisatie, staat voorop. Dat wij in hoge mate afhankelijk zijn van de inzet en kwaliteit van onze mensen mag duidelijk zijn. Het allerbelangrijkste doel daarbij is het voorkomen van ongevallen. Naast veiligheid en gezondheid heeft ook orde en netheid onze aandacht.

Zo werken wij met de grofzuiger in combinatie met mankracht:
In het bouwreinigingsprogramma van Easy Clean Up BV is in het kader van de aangescherpte controles uitgebreid aandacht gegeven op het gebied van de “veiligheid en gezondheid “. Zo werken wij met grofzuigers, om te voorkomen dat losse stofdeeltjes in de lucht verspreid worden. Bij het verwerken van zand- of steenproducten kan fijn gruis vrijkomen en deze kunnen bij langdurige blootstelling schade veroorzaken aan de longen. Dit is niet goed voor de gezondheid van uw medewerkers. Met de grofzuiger van Easy Clean Up houdt u de vloeren snel en efficient schoon èn het personeel gezond.

Hoe bewaken wij de kwaliteit?
Ter ondersteuning van de werkzaamheden op de bouwprojecten hebben wij een gespecialiseerde medewerker, dagelijks inzetbaar voor de kwaliteitsbewaking. Hij komt geregeld op de bouw voor controles en zorgt ervoor dat de afvalverwerking op correcte wijze verloopt.

Dagelijks zorgen wij ervoor dat er gemiddeld 100 à 120 man actief is in de bouw.
Deze medewerkers zijn allemaal in het bezit van een persoonlijke Easy Clean Up tas met de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en worden persoonlijk geïnstrueerd voor aanvang van de werkzaamheden. Uiteraard wordt ook de regelgeving rondom de identificatieplicht streng bewaakt en zien wij erop toe dat iedereen in het bezit is van rechtsgeldige- en verplichte documenten.

PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Elk personeelslid beschikt over zijn persoonlijke werktas met daarin een, verplichte, uitrusting van de PBM’s.

Deze wordt standaard door ons aangeleverd met:
Helm / handschoenen / werkschoenen / werkkleding / werkjas
(indien gewenst stofkapje / kaplaarsen / oordoppen)

EASY CLEAN UP BV is er klaar voor om u van dienst te zijn